Dış Ticarette Rekabet Veri Tabanı Uygulaması

Tüsiad - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu için hazırladığımız kktisadi karşılaştırmalar veri tabanı uygulaması, ülkeler ve sektörler bazında ayrıntılı karşılaştırmalar yapmaya imkan tanıyor.

Üniversiteden iktisat alanındaki doktorlar ve öğretim görevlileriyle birlikte hazırladığımız uygulama, bu alanlarda çalışanlarca sıklıkla kullanılmaktadır.

Uygulama için tıklayınız.